Hỏi đáp

Chào anh,

Trung tâm vẫn dạy cả cho người lớn và trẻ con anh ạ. Có nhiều người 30-50 tuổi vẫn theo học cùng.
Thông tin về lớp học, lịch học, chi phí anh có thể tìm hiểu trong 2 link dưới đây:

http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=269

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGNQUFpLTkp3aTdWengtZzAta0F0NFE6MQ#gid=0
Mời bạn đăng ký ở đây:
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
E-Boi da tra loi ban qua Mail.
Mời bạn đăng ký ở đây:
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Vậy mời vào web học. Mọi thông tin đều có trên web.